Diakonia - Människor som förändrar världen
Marcelina från Guatemala giftes bort när hon var 15 år. Hennes man lät henne inte lämna hemmet. Nu kan hon till sina rättigheter och har ett friare liv. Foto: Markus Marcetic

Vårt biståndsarbete ger resultat

Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar långsiktigt, oftast med stora övergripande frågor. Målet med all verksamhet är varaktig förändring av situationen för fattiga och förtryckta. I centrum för arbetet finns våra eldsjälar; människor som fått nog av orättvisor och som bestämt sig för att förändra världen.

Några exempel på resultat av Diakonias verksamhet

Diakonias arbete sker på lång sikt och innebär ofta många år av envist och systematiskt arbete. Att mäta resultat från ett år till ett annat kan vara svårt, men är givetvis inte omöjligt.

Genom att klicka dig vidare till våra exempel på resultat kan du läsa mer om hur Diakonias arbete stärkt fattiga människors förutsättningar att ta makt över sina egna liv och sin samhällsutveckling. Alla dessa exempel kommer från rapporter som Diakonia varje år skriver för att redovisa vår verksamhet.