Diakonia - Människor som förändrar världen

Vill du bli en följeslagare i Palestina och Israel?

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Nu söker Ekumeniska följeslagarprogrammet följeslagare för att åka till Palestina och Israel för ett tremånadersuppdrag med utresa under 2019 och 2020.

2019-03-14

Diakonia är med i SEAPPI, den svenska grenen av det ekumeniska programmet för följeslagare. Följeslagare reser från hela världen till Israel och Palestina med syfte att genom ickevåldslig närvaro vidga handlingsutrymmet för utsatta grupper och ge hopp och stöd åt människor som verkar för fred och försoning. Från Sverige har närmare 300 följeslagare sänts ut sedan programmets start.

Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

Här kan du läsa mer om programmet och anmäla dig. Ansökan behöver vara inne senast den 28 april!