Diakonia - Människor som förändrar världen
Hadi Mahammar leder ett kvinnokollektiv i byn Toya i Mali. Genom hennes starka ledarskap driver kvinnorna ett gemensamt jordbruk, som gör att de kan försörja sina familjer med mat. Foto: Karl Melander

Eldsjälar

På Diakonia arbetar vi med bistånd på ett annorlunda och bestående sätt. Vi stödjer eldsjälar som driver projekt som gör att människor själva kan ta sig ur fattigdom och förtryck.

2013-09-26

Fattiga och utsatta människor vet själva vad som måste förändras

Vi på Diakonia är fast övertygade om att människor som lever i fattigdom och förtryck själva förstår orsakerna till problemen och kan avgöra hur de bäst ska lösas. Därför driver vi inga egna projekt, utan samarbetar istället med cirka 400 lokala organisationer i drygt 30 länder.

Eldsjälar: Envisa, engagerade och modiga

I varje land, varje organisation och projekt som Diakonia stödjer finns det eldsjälar. Människor som fått nog. Som bestämt sig för att förändra världen till det bättre, och som gör det tillsammans med andra som vill samma sak.

De har vänt sin vrede till handling, precis som Mahatma Gandhi, Moder Teresa och Martin Luther King en gång gjorde. Ofta har eldsjälarna alldeles för lite pengar eller annat som behövs för att deras engagemang ska leda till förändring.

Eldsjälarna jobbar envist och långsiktigt. Inte sällan utsätter de sig själva för fara. För de rättigheter som är självklara i Sverige är tyvärr inte självklara överallt i världen.

Samarbetsorganisationerna

Alla Diakonias samarbetsorganisationer har en stabil förankring i sitt samhälle. De står för lokalkännedom och arbetar långsiktigt. De är väl medvetna om vilka problem som måste lösas och har konstruktiva idéer om hur det ska gå till. Diakonia, och du som ger en gåva till oss, gör deras arbete möjligt.

Du kan bidra! Tillsammans är vi människor som förändrar världen.