Diakonia - Människor som förändrar världen
Foto: Markus Marcetic

Vi söker kollega som samordnar produktion och ansvarar för givardialog

Vi i Diakonia vet att det går att förändra världen. Men vi vet också att det tar tid och kräver envishet, uthållighet och mod. Vi stödjer projekt som gör att människor själva kan ta sig ur fattigdom och förtryck, genom 400 lokala organisationer i över 30 länder. Grunden för vårt arbete är gåvor och insamlade medel. Nu söker vår insamlingsavdelning en produktionssamordnare till som brinner för effektiva produktionsprocesser och att skapa goda relationer till våra givare och supporters.

2017-05-12

Anställningsform: Allmän visstidsanställning
Tjänstevolym: 80 %
Tidsperiod: Augusti 2017-augusti 2018, med möjlighet till förlängning.
Placering: Diakonias huvudkontor på Gustavslundsvägen 18, Alviks Torg
Lön: Enligt avtal

Diakonia strävar efter att vara en arbetsplats där vi medarbetare har många olika perspektiv och erfarenheter. Vi värnar en rekrytering fri från diskriminering.

Uppgifter och roll 

Ansvara för att givare och supporters får ett trevligt, engagerande och positivt möte med Diakonia.

Bidra till att utveckla aktiviteter för att höja lojaliteten/öka engagemanget hos supporters, i samråd med insamlingsansvariga.

Koordinera och genomföra produktioner inom kommunikations- och insamlingsavdelningen samt mellan avdelningen och andra avdelningar, till exempel insamlingsbrev (digitalt och analogt), nyhetsbrev, katastrofkommunikation, telemarketing mm.

Säkerställa kvaliteten i Diakonias CRM-system genom adressuttag, inläsning av filer, registervård mm.

Ansvara för att kommunikationsmaterial håller en hög kvalitet och hänger ihop oavsett kanal.

Aktivt bidra till genomförande av strategier, verksamhetsplanering och andra övergripande frågor av vikt. Ansvara för aktivitetsplanen inom det egna ansvarsområdet.

Göra upphandlingar inom ramen för budget som är nödvändiga för att genomföra ovan beskrivna projekt.

Ta fram relevanta nyckeltal och se till att aktiviteter mäts och utvärderas för att löpande utveckla arbetet. 

Rapportera och lämna underlag inför ledningsgruppsmöten och styrelsemöten. 

I tjänsten ingår även andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en kommunikationsavdelning och ett intäktsansvar tillsammans med övriga på avdelningen.  

Vi vill att du har:

Dokumenterad erfarenhet av arbete med CRM (customer relationship management), kundvård, försäljning och/eller lojalitetsprogram.

Utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller liknande.

God förmåga att samordna projekt i samverkan med externa leverantörer.

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

God kommunikativ förmåga i tal och skrift

God administrativ förmåga

Du är

En noggrann och proaktiv produktionssamordnare, håller deadlines, söker aktivt samverkan med andra för att skapa helhetslösningar, sköter administration på effektivast möjliga sätt.

Självgående, tar initiativ och ansvar, skapar förslag på metoder, visar entusiasm och driv, hanterar pressade situationer.

Kommunikativ, vill utveckla dialogen med varje supporter, leverantör och kollega. Erfarenhet av arbete med digitala kanaler och sociala medier.

Kännedom om de kyrkor som är Diakonias huvudmän.

Frågor om tjänsten besvaras av

Insamlings- och kommunikationschef Helena Lind, helena.lind@diakonia.se, 08-453 69 23

Facklig representant för Unionen: Annika Andersson, 08-453 69 20
Akademikerföreningen: Robert Törlind, 08-453 6927

Sök nu! Men senast 28 maj. Ansökan skickas till rekrytering@diakonia.se.