Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Libanon

Libanon har historiskt präglats av interna konflikter och ett komplicerat förhållande till grannländerna. Inbördeskriget tog slut 1989, men motsättningarna lever kvar och det finns en rädsla för att kriget ska blossa upp på nytt. Libanon har, sedan kriget i Syrien började, tagit emot över en miljon flyktingar. Vi är på plats med humanitär hjälp. Ge en gåva och gör skillnad!

2015-09-04 Ansvarig: Rodolph Gebrael

Nödvändiga reformer har förhalats

Libanon är ett demografiskt och geografiskt mycket varierande land, med ett politiskt system som fördelar kraften så jämnt som möjligt mellan olika religiösa grupper. Närmare en tiondel av landets drygt fyra miljoner invånare är palestinska flyktingar. De lever under extremt svåra förhållanden.

Libanon är också ett våldsamt samhälle, där journalister, aktivister och politiker mördas i större utsträckning än andra grupper.

Den syriska konflikten påverkar landet

Libanon har den senaste tiden drabbats hårt  av kriget i Syrien, och är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar från grannlandet. Antalet flyktingar är betydligt fler än förväntat och strömmen av flyktingar visar inga tecken på att avta. Värst är situationen för palestinska flyktingar från Syrien. 

Det syriska inbördeskriget har även spillt över till Libanon i form av våldsamma oroligheter mellan motståndare och anhängare av den syriska regeringen i landet.

Tre huvudteman i fokus

Diakonia arbetar med tre huvudteman i Libanon:

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kvinnors rättigheter

Sociala och ekonomiska rättigheter för marginaliserade grupper

Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter handlar om att långsiktigt arbeta för att förändra landets konfessionella styrelseskick, där de politiska posterna idag fördelas efter religionstillhörighet.

Diakonia stödjer till exempel organisationen Lebanese Association for Democratic Elections som arbetar med att förändra vallagar och valssystem samt öka unga människors deltagande i samhällsfrågor.

Arbetar i samtliga kvinnofängelser med stöd av EU

När det gäller kvinnors rättigheter har Diakonia länge arbetat för att minska våldet mot kvinnor och att stärka deras rättigheter i samhället. Bland annat arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer, med stöd av EU, i samtliga kvinnofängelser i Libanon för att genom påverkansarbete få strafflagar att genomsyras av ett jämställdhetstänkande samt för att förbereda kvinnornas återintegrering i samhället.

Läs mer om Diakonia i Libanon