Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Bolivia

Diakonias arbete i Bolivia stödjer kvinnor, urfolk och samhällets mest utsatta och marginaliserade grupper. Demokrati och anpassning till klimatförändringarna är viktiga områden för vårt och våra samarbetsorganisationers arbete. 

2015-09-07 Ansvarig: Jorge Velázquez

Mänskliga rättigheter och demokrati

Diakonia stödjer urfolkens och de afrobolivianska invånarnas gräsrotsorganisationer samt lokala ideella organisationer i deras krav på och arbete för mänskliga rättigheter, demokrati, lokal utveckling och omställning till klimatförändringarna.

De senaste åren har Diakonia främst att fokuserat på att stärka demokratin i Bolivia. Vi jobbar också mycket med att stödja jordbrukare i Anderna som drabbas av klimatförändringarna.

Bristande infrastruktur ger isolering

Bolivia har nästan tio miljoner invånare. Landet ligger mitt i Sydamerika, men är ändå isolerat på grund av sin geografi och bristande infrastruktur.

Trots en stark ekonomisk tillväxt under de senaste åren kvarstår djupa sociala, kulturella och ekonomiska klyftor och omkring två tredjedelar av befolkningen lever i fattigdom. På landsbygden är fattigdomskvoten hela 77 procent.

Många urfolk

Omkring två tredjedelar av befolkningen identifierar sig med något av landets 36 olika urfolk. Som ett resultat av våra samarbetsorganisationers och andra civila samhällsorganisationers påverkan och aktiva arbete har Bolivia nu en ny konstitution, som för första gången i historien tar upp de 36 urfolkens rättigheter.

Diakonias samarbetsorganisationer drev med vårt stöd under 2012 även igenom en lag gällande politiskt våld mot kvinnor samt en detaljerad lag som begränsar trafficking och människohandel.

Klimatförändringarna påverkar

Bolivia är ett land som påverkas kraftigt av klimatförändringen, exempelvis när tropiska glaciärer smälter. Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar tillsammans med urfolken och civila samhället för att uppnå miljömässig rättvisa. Bland annat utformar vi och genomför strategier för en hållbar anpassning till klimatförändringarna. Se filmen om människorna i byn Khapi i Bolivia som drabbas hårt när klimatet blir allt varmare:

Läs mer om Diakonias arbete i Bolivia