Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia i Latinamerika

I Latinamerika arbetar Diakonia med långsiktigt bistånd i Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay och Peru. Vi bedriver också ett mindre arbete i Kuba. Biståndet sker tillsammans med organisationer på plats med god lokalkännedom.

 • Bolivia

  Diakonias arbete i Bolivia är särskilt inriktat på att stödja kvinnor, urfolk och samhällets mest utstötta grupper. Diakonia i Bolivia
 • Colombia

  Colombia är sargat av över 40 års inre väpnad konflikt. Diakonia och våra samarbetsorganisationer verkar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande för att lösa konflikten genom förhandlingar. Diakonia i Colombia
 • Guatemala

  Diakonia har jobbat i Guatemala sedan den inre väpnade konflikten blossade upp på 1960-talet. Hälften av alla barn i Guatemala är undernärda idag. Vi jobbar för att mänskliga rättigheter ska respekteras och fattiga människor få makt över sina liv.  Diakonia i Guatemala
 • Honduras

  Vi stödjer ideella organisationer i Honduras som jobbar för att befolkningen ska delta i lokala beslut och själva kunna påverka sin situation. Diakonia i Honduras
 • Nicaragua

  I Nicaragua jobbar Diakonia för att stärka demokratin. Ett exempel är stödet till organisationer som jobbar med att få insyn i beslut som fattas av kommuner och myndigheter. Med ökad insyn finns större möjligheter för vanliga medborgare att påverka! Diakonia i Nicaragua
 • Paraguay

  I Paraguay arbetar Diakonia på alla samhällsnivåer. Vi jobbar tätt tillsammans med bland annat urfolk och kvinnogrupper för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och öka människors deltagande i demokratiskt beslutsfattande. Hållbar utveckling är ett viktigt fokusområde.  Diakonia i Paraguay
 • Peru

  I Peru arbetar Diakonia främst i södra Anderna. Fattigdomen är utbredd i dessa områden och befolkningen drabbades hårt av våldet under den väpnade konflikten som krävde närmare 7 000 människors liv under 1980- och 1990-talet. Diakonia i Peru