Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Bangladesh

I Bangladesh arbetar Diakonia med lokala samarbetsorganisationer för att minska könsdiskriminering och för att öka medvetenheten och respekten för mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker mestadels på landsbygden.

2014-05-06 Ansvarig: Khodeja Sultana

Extrem fattigdom

Bangladesh är ett till ytan litet men mycket tätbefolkat land, med över 155 miljoner invånare (2012). Trots att landet strävar efter att bli ett medelinkomstland lever ungefär hälften av landets invånare under fattigdomsgränsen. Landet är dessutom mycket sårbart för naturkatastrofer. Även om Bangladeshs invånare själva inte släpper ut särskilt mycket växthusgaser drabbas de hårt av de globala klimatförändringarna. Lokal miljöförstöring på grund av industrialiseringen förvärrar situationen ytterligare.

Bangladesh brottas också med problem med  svag samhällsstyrning, dålig infrastruktur och otillräcklig elförsörjning. Särskilt utsatta är kvinnor, som till följd av ekonomisk maktlöshet ofta blir oerhört beroende av männens inflytande och makt.

Särskilt stöd till kvinnor och unga

Diakonia och våra lokala samarbetsorganisationer anser att bristande jämställdhet är ett av de största hindren för en hållbar social, ekonomisk och politisk utveckling i Bangladesh. Med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar arbetar vi i Bangladesh för att minska könsdiskrimineringen samt att öka medvetenheten och respekten för de mänskliga rättigheterna.

Diakonia stöder även grupper som män och kvinnor startar på landsbygden, som exempelvis kvinnoforum och byråd. Dessa grupper syftar exempelvis till att bevaka och rapportera våld mot kvinnor och öka respekten för mänskliga rättigheter.

Rättighetsarbetet gör skillnad

Våra samarbetsorganisationer involverar strategiska nyckelpersoner, media och civila samhället för att öka kunskapen och respekten för mänskliga rättigheter. Genom det här riktade arbetet har dessa aktörer fått mer kunskap inom området, vilket bland annat har lett till att antalet barngiftermål har minskat kraftigt på landsbygden, och att våldet mot kvinnor motverkas effektivt genom lokal organisering.

Starkare lokal demokrati

Under 2012 har flera av våra samarbetsorganisationer rönt stora framgångar i sitt arbete med lokal demokrati. Genom att särskilt fokusera på kvinnors rättigheter och kvinnors roll i samhällsstrukturer har respekten för kvinnors politiska deltagande ökat. Det har bland annat varit möjligt genom påverkansarbete på lokal nivå, där utbildningar och samverkansmöten har hållits för att komma fram till demokratiska och inkluderande beslut.

Läs mer om Diakonias arbete i Bangladesh