Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia i Asien

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd i Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar/Burma, Kambodja och Thailand. Diakonias arbete sker genom och i tätt samarbete med lokala organisationer. 

Regionen är stor och länderna där Diakonia arbetar har olika förutsättningar. Det samlade målet för alla insatser är att bekämpa fattigdom, stärka jämställdhet och medverka till att de mest utsatta människorna får ett värdigt liv.

 • Bangladesh

  I Bangladesh arbetar Diakonia tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för att minska könsdiskriminering och för att öka medvetenheten och respekten för mänskliga rättigheter. Vi strävar efter alla människors lika tillgång till sociala och ekonomiska resurser. Diakonia i Bangladesh
 • Kambodja

  I Kambodja stöder Diakonia organisationer med en tydlig inriktning mot mänskliga rättigheter och demokrati. Några av dem är stora och välkända nationella organisationer med verksamhet över hela landet, medan andra är mindre organisationer som verkar lokalt. Diakonia i Kambodja
 • Sri Lanka

  I Sri Lanka arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer för att stärka det civila samhället. Våra samarbetsorganisationer fokuserar även på jämställdhet, genusmedvetenhet, socio-ekonomisk rättvisa samt på att öka väljarnas rättigheter och den demokratiska samhällsstyrningen. Diakonia i Sri Lanka
 • Thailand

  I Thailand stödjer Diakonia lokala samarbetsorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Thailand. Biståndet riktar sig specifikt till etniska minoritetsgrupper i de norra delarna av landet och till flyktingar från Myanmar/Burma. Diakonia i Thailand

Stöd Diakonias arbete i Asien

 • kr (minst 50 kr)