Diakonia - Människor som förändrar världen

Zambia

I Zambia samarbetar Diakonia med organisationer på olika nivåer i samhället. De senaste åren har arbetet med att påverka företag så att de främjar mänskliga rättigheter vid investeringar i landet blivit allt viktigare. 

2015-09-30

Kvinnor och unga - de mest utsatta

Efter drygt 30 år av svår ekonomisk kris upplever Zambia sedan i början av 2000-talet en period av stark tillväxt, främst beroende på ett uppsving för landets viktigaste exportprodukt – koppar. Dessutom har omvärlden bistått med att minska landets skulder.

Trots detta har majoriteten av Zambias befolkning inte gynnats av tillväxten. Av landets cirka 14 miljoner invånare lever fortfarande två tredjedelar av befolkningen i fattigdom. Speciellt på landsbygden är den ekonomiska situationen särskilt svår, och  kvinnor och unga tillhör de hårdast drabbade. Bristen på sysselsättning är dessutom utbredd och har varit så länge. Kvinnors ställning i samhället är svag och inte minst diskrimineras de juridiskt när det gäller lagstiftning kring äktenskap, skilsmässa, underhåll och arv.

Investeringar påverkar människors vardag

De senaste åren har Zambia lockat till sig flera stora internationella företag som investerar i till exempel gruvindustrin. Diakonia arbetar på flera olika nivåer för att påverka utvecklingen så att företag tar hänsyn till mänskliga rättigheter när de etablerar sig och driver sin verksamhet. Att det tas hänsyn till miljön är en annan viktig fråga. 

Fokus på mänskliga rättigheter

Zambias konstitution har bearbetats och förändrats under många år. Diakonias samarbetsorganisation Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR) jobar för att öka civila samhällets inflytande på olika nivåer i det politiska systemet, så att det ska råda verklig och inte bara "teoretisk demokrati".

Våra resultat

Genom vårt långsiktiga stöd till våra samarbetsorganisationer har Diakonia gjort skillnad på flera olika sätt. Vi har exempelvis:

Ökat den sociala och ekonomiska jämlikheten för människor på Zambias landsbygd

Ökat kunskapen om mänskliga rättigheter, vilket har bidragit till att fler krävt sina rättigheter i Zambia

Stärkt landets civila samhällsorganisationer genom stöd för att effektivare nå uppsatta mål

Ett mindre, men väldigt konkret resultat är den första närradiostationen för befolkningen i området Lukulu på Zambias landsbygd. Radiostationen gör det möjligt för lokalbefolkningen att delta i samhällsdebatten. Ett stort och viktigt steg för befolkningen!

Läs mer om Diakonias arbete i Zambia