Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Somalia

Diakonia har arbetat i Somalia sedan 1994, under större delen av tiden som en av ytterst få internationella organisationer på plats. Det största fokusområdet är utbildning. Med vårt stöd kan människor själva påverka sin situation och utvecklingen i landet. Vi har även gett stöd i akuta humanitära kriser.

2015-09-21 Ansvarig: Stephen Ndichu

Saknar federal regering

Somalia har en befolkning på ca 10,5 miljoner (2013). År 1991 bröt det somaliska inbördeskriget ut, vilket resulterade i att landets federala regering kollapsade. Sedan saknade Somalia en fungerande centralregering sedan fram till 2012. Det nya styret saknar dock kontroll över stora delar av landet. 

Den nordvästra delen Somaliland förklarade sig självständigt 1991, men betraktas ännu inte som en självständig stat av det internationella samfundet. Området Puntland, öster om Somaliland, har gått en delvis annan väg och strävar efter att bli en självstyrande region i ett federalt Somalia. Puntland utropade sitt självstyre 1998.

Utbildning som ger möjligheter

Diakonias finns på plats främst i Puntland och Somaliland. Vi satsar huvudsaklingen på att bidra med utbildning. Genom vår satsning har unga och vuxna lärt sig att läsa och skriva och många har fått yrkesutbildning. Lärare som är engagerade i verksamheten menar att den spelar en viktig roll för att de unga ska bli mer engagerade i Somalias demokratiprocess.

Stärka det civila samhället

Diakonia har arbetat i Somalia sedan 1994. Vi har stärkt organisationer i det det civila samhället genom att stödja inrättandet av lokala kvinnocenter, samt ge stöd till lokala institutioner för högre utbildning av till exempel lärare.

Svältkatastrof 2011 ledde till intern flyktingvåg

2011 inträffade en svår torka som i sin tur ledde till en svältkatastrof, som främst drabbade södra delarna av Somalia. På grund av säkerhetsläget var det svårt för internationell hjälp att komma in i landet. Diakonia, som arbetar genom lokala samarbetsorganisationer, kunde dock göra humanitära insatser, främst i Puntland, där vi hjälpte människor som flytt från de södra delarna av landet.

Svår torka under 2014 och 2015

Under 2014 slog torkan till igen. Omkring 300 000 barn beräknades vara undernärda och cirka en miljon människor var i behov av livsmedelshjälp. Tillsammans med ACT Alliance bistod Diakonia under 2014 och 2015 med humanitär hjälp: mat till barn samt till kvinnor som var gravida eller ammade samt reparation av brunnar.

Läs mer om Diakonias arbete i Somalia