Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Moçambique

I Moçambique har Diakonia ett omfattande arbete i hela landet. Tillsammans med lokala och nationella organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. 

2015-09-20 Ansvarig: Irae Baptista Lundin

Krigen sätter fortfarande spår

Moçambique är ett land märkt av dels det blodiga frihetskriget från Portugal, dels av inbördeskriget som tog slut 1992. Då och då blossar konlikter upp mellan de gupper som stred mot varandra i inbördeskriget.

Landet har drygt 25 miljoner invånare och har de senaste åren haft en relativt stabil politisk situation och en periodvis extremt god ekonomisk utveckling, en utveckling som dock bara har gynnat en mycket liten del av befolkningen.

I oktober 2014 hölls det val i landet. Valet vanns av Frelimo, samma parti som styrt landet sedan självständigheten från kolonialmakten Portugal 1975. 

Finanskrisen påverkar

Ekonomin i Moçambique är mer varierad än i grannländerna, med såväl industri som handel och jordbruk. Jordbruket står för cirka en tredjedel av landets BNP och fyra av fem invånare försörjer sig på familjejordbruk. Finanskrisen har inneburit att utvecklingen i landet bromsat in och antalet arbetslösa har ökat. 

Teman och mål

Diakonias program i Moçambique är inriktat på huvudsakliga teman med specifika mål:

Deltagande och social ansvarsskyldighet: Att förbättra regeringens prestation och utkräva ansvar, särskilt när det gäller resurser till människor som lever i fattigdom, kvinnor, barn och personer med särskilda behov (främst funktionshindrade och personer som drabbats av hiv/aids) genom ökat deltagande, insikt och inflytande i det civila samhället. 

Juridiskt ansvar, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter: Att förbättra respekten för mänskliga rättigheter i allmänhet och för kvinnor, barn, personer med funktionshinder och personer som drabbats av hiv/aids i synnerhet. Att förbättra rättssäkerheten genom ökad tillgång till och granskning av rättsväsendets prestation och ansvarsskyldighet. 

Politisk ansvarsskyldighet i ett demokratiskt flerpartisystem: Att bidra till att stärka ett demokratiskt flerpartisystem som är inkluderande, transparent och fredligt.

Stärka kapaciteten hos det civila samhället - Att ge stöd till organisationer i det civila samhället så att de kan organisera sig och påverka utvecklingen i riktning mot ökad demokrati. 

Våra resultat

Genom Diakonias långsiktiga biståndsarbete har våra samarbetsorganisationer i Moçambique ökat sina kunskaper om mänskliga rättigheter, demokratisering, jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa samt konflikt och rättvisa. Detta har medfört:

Att våra samarbetsorganisationer är starkare och mer kapabla att skydda människors rättigheter.

Att en nationell kommission för mänskliga rättigheter har startats, där civila samhället spelar en stor och viktig roll.

Att samarbetsorganisationerna påverkat politiska processer, som exempelvis uppdateringen av Moçambiques konstitution.

Läs mer om Diakonias arbete i Moçambique

Dokument

NamnStorlekFiltypLadda ner
Dela Med nr 3 2014 om bl a Kenya 661 KB PDF
Dela Med 2 2007 om bl a Moçambique och Zambia 1812 KB PDF