Diakonia - Människor som förändrar världen
stripe

Kongo-Kinshasa (DRK)

I Kongo-Kinshasa/Demokratiska Republiken Kongo (DRK) arbetar Diakonia för demokratisering, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Diakonia verkar genom våra aktiva samarbetsorganisationer i landet. Fokus ligger på att stärka det civila samhället.

2014-10-01 Ansvarig: Brigitte Iyeli

Oändligt fattigt och oändligt rikt

Kongo-Kinshasa är ett av Afrikas rikaste länder med hänsyn till naturtillgångarna. Landet breder ut sig över ett område som är fem gånger så stort som Sverige och har drygt 60 miljoner invånare. Trots enorma tillgångar på bland annat koppar, diamant, kobolt, coltan och guld räknas Kongo-Kinshasa som ett av världens fattigaste länder. Precis som under kolonialtiden hamnar idag Kongo-Kinshasas rikedomar till största del i andra länder, medan landets egen befolkning drabbas av konsekvenserna av de konflikter som rikedomarna för med sig. Mer än fem miljoner människor har hittills dött på grund av stridigheterna. Trots detta gör myndigheter och internationella företag lite för att få ett slut på våldsamheterna. 

Rapport om guldindustrin 

Under 2011 och 2012 genomförde Diakonia och Swedwatch en studie om guldindustrin i nordöstra Kongo-Kinshasa på plats i Orientalprovinsen. Guldet utgör ett stort hopp för en bättre framtid för befolkningen men är samtidigt en källa till problem. Se filmen A lot of Gold - a lot of Trouble:

Brett stöd för att stärka organisationer

Det civila samhället i Kongo-Kinshasa har spelat en ovärderlig roll i kampen för demokrati och fred i landet. Men organisationer och folkrörelser i landet är fortfarande svaga och behöver både mer kunskap och resurser. Därför jobbar Diakonia med att stärka organisationer i det civila samhället. Vi gör det till exempel genom att öka deras kunskaper om jämställdhetsfrågor, projektplanering, finansiering och administration, demokratiskt styre samt olika metoder för att bedriva politisk påverkan.

Påverkansarbete i Sverige och EU

Förutom Diakonias stöd till det civila samhället i Kongo-Kinshasa deltar vi aktivt i påverkansarbete på bland annat EU-nivå.

Vi vill att rika länder och företag med verksamhet i landet ska ta ansvar för sin del av konflikten och inte förvärra den. Rika länder och företag måste agera för att stoppa den illegala handeln och agera på ett sådant sätt så att man bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras i landet.

Arbete som ger resultat

Som ett resultat av Diakonias samarbetsorganisationers arbete har medborgarna blivit mer medvetna om sina rättigheter, lokalbefolkningen har börjat organisera sig kring olika samhällsfrågor.

Diakonia stödjer bland annat organisationen AFEM som via radio arbetar med att upplysa kvinnor om deras rättigheter och ge dem ett forum där de öppet kan prata om det våld och förtryck de utsätts för.

Ökad möjlighet till dialog

Diakonias program för ökad demokrati i Kongo-Kinshasa har bidragit till att starta forum för dialogen mellan befolkningen och myndigheter. Detta har lett till ökade möjligheter för människor att hålla parlamentsledamöter och andra myndigheter på lokal nivå ansvariga för sina beslut. Det har också lett till en ökad press på de lokala myndigheterna att respektera de mänskliga rättigheterna.

Jämställdhet ingår i allt arbete

Diakonia och våra samarbetsorganisationer integrerar jämställdhetsaspekter i alla våra aktiviteter. Detta främjar kvinnors självbestämmande både i familjen och i samhället. 

Det stöd som Diakonia förmedlat till juridisk upplysning och stöd till offer för brott mot mänskliga rättigheter har bland annat resulterat i att så kallade "sedvanerättsliga äktenskap" idag är godkända i samband med födelseregistrering. Detta ger kvinnor och barn möjlighet att till fullo utnyttja sina rättigheter.

Läs mer om Diakonias arbete i Kongo-Kinshasa (DRK)