Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia i Afrika

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd i flera afrikanska länder. I allt arbete finns våra fem huvudteman representerade: mänskliga rättigheter, demokratisering, jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa samt konflikt och rättvisa. 

 • Burkina Faso

  Diakonia har genom våra samarbetsorganisationer över 20 års erfarenhet av att förändra livet för utsatta människor i Burkina Faso. Det främsta målet för Diakonias arbete i landet är att på gräsrotsnivå förbättra levnadsvillkoren för fattiga och samtidigt arbeta för politiskt inflytande på nationell nivå. Diakonia i Burkina Faso
 • Kenya

  I Kenya jobbar Diakonia och våra samarbetsorganisationer med frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, livsmedelstrygghet och jämställdhet. Diakonia i Kenya
 • Kongo-Kinshasa (DRK)

  Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar för demokratisering, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Demokratiska Republiken Kongo (DRK)/Kongo-Kinshasa. Diakonia verkar genom aktiva organisationer i landet. Fokus ligger på att stärka organisationer i det civila samhället. Diakonia i Kongo-Kinshasa (DRK)
 • Mali

  I Mali samarbetar Diakonia med lokala organisationer för att stärka demokratin och jämställdheten samt minska fattigdomen i landet. Under 2012 och 2013 har arbetet kretsat mycket kring den väpnade statskuppen som drev hundratusentals människor på flykt. Diakonia i Mali
 • Moçambique

  I Moçambique arbetar Diakonia med delegationer, nätverksmedlemmar och/eller fokusområden genom organisationer, forum och nätverk som finns i elva provinser och har nationell räckvidd. Diakonia i Moçambique
 • Somalia

  Diakonia har arbetat i Somalia sedan 1994 som en av få internationella organisationer på plats. Det största fokusområdet är att öka samhällets deltagande genom utbildning. Diakonia i Somalia
 • Uganda

  I Uganda arbetar Diakonia främst i den nordöstra regionen Karamoja, där vi inriktar oss på att förbättra levnadsvillkoren för utsatta människor. Diakonia har också strategiska samarbeten med civila samhällsorganisationer i huvudstaden Kampala och övriga områden i norr. Tillsammans arbetar vi för demokratisering, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa, jämställdhet samt konfliktlösning och rättvisa. Diakonia i Uganda
 • Zambia

  I Zambia samarbetar Diakonia med organisationer på olika nivåer i samhället som alla arbetar över Diakonias fem tematiska områden: mänskliga rättigheter, demokratisering, jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa samt konflikt och rättvisa. Diakonia i Zambia
 • Zimbabwe

  I Zimbabwe arbetar Diakonia tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, demokratisering och jämställdhet. Diakonia i Zimbabwe
 • Social och ekonomisk rättvisa - regionalt program

  Diakonias regionala program för social och ekonomisk rättvisa fokuserar på att komma tillrätta med några av de strukturella orsakerna till fattigdomen i Afrika, orsaker som måste angripas för att kunna nå Millenniemålen. Social och ekonomisk rättvisa - regionalt program

Stöd Diakonias arbete i Afrika

 • kr (minst 50 kr)