Diakonia - Människor som förändrar världen

Nu stoppar vi vapenhandel med länder som kränker mänskliga rättigheter!

Svensk lag säger att vi inte ska exportera vapen till länder som gör sig skyldiga till grova och omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Ändå exporterar Sverige vapen till 28 stater där människor fängslas och torteras för sina åsikters skull, till diktaturer och regimer som systematiskt kränker kvinnors rättigheter. Genom kryphål i lagen har exporten varit möjlig. Men nu finns det hopp om förändring, för våren 2017 ska lagen skrivas om. Hjälp oss att se till att inga fler vapen går till stater som kränker mänskliga rättigheter!

2017-01-02

 ”Vi åtar oss att verka för regler som i praktiken inte ska tillåta export av krigsmateriel till diktaturer eller andra länder där de mänskliga rättigheterna kränks.” Det löftet gav Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på DN Debatt våren 2011. Löftet kom medan demokratirörelser i Mellanöstern och Nordafrika slogs ned med våld av regimer som Sverige sålt vapen till.

Samma partier har i kongressbeslut, partiprogram, valmanifest och så vidare bekräftat att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer. Men står de upp för sina löften när det verkligen gäller? I slutet av året väntas regeringen presentera en lagrådsremiss om nya regler för svensk krigsmaterielexport. Det nya regelverket kommer att påverka Sveriges politik för mänskliga rättigheter under lång tid framöver. Nu har vi chansen att vara med och påverka politikerna och se till att inga fler vapen hamnar i händerna på människorättsförbrytare.

Under våren kommer Diakonia, och flera andra organisationer  i Sverige, arbeta för att politikerna tar sitt ansvar och ändrar lagen. Vi som arbetar med mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling och jämställdhet står enade i gemensamma krav på att mänskliga rättigheter aldrig får kompromissas bort. 

Du kan göra skillnad

Skriv ett mail till politikerna och visa ställ krav! Täpp till Kryphålen på peoplechanging.se.

Nedladdningsbart material