Diakonia - Människor som förändrar världen

Kom med på pilgrimsvandring

Världens ledare står inför stora utmaningar på klimattoppmötet i Paris i december 2015. Våra förväntningar är höga på handlingskraft och klimaträttvisa. I anslutning till kampanjen Act Now for Climate Justice ordnar vi en ekumenisk pilgrimsvandring från Uppsala till Lund. Välkommen att vara med!

2015-04-28

Ekumenisk pilgrimsvandring

Att vara med på en ekovandring är ett sätt för dig att uttrycka ditt engagemang för klimaträttvisa. En ekumenisk pilgrimsvandring knyter samman Sverige och Finland med en internationell vandring till klimatmötet i Paris inom ramen för kampanjen Act Now for Climate Justice.

Andlighet och ekologi

Pilgrimsvandringen kommer ge utrymme för utforskande av sambandet mellan kristen andlighet och ekologi både för de som vandrar med och de församlingar som passeras. På så sätt får den bidra till personlig växt som blir till bön och kraft till samhällelig förändring men också till ökad medvetenhet och ökat engagemang kring klimatfrågan i samhället i stort.

Här hittar du material för andakter under er pilgrimsvandring

Från Uppsala till Lund

Pilgrimsvandringen startar i Uppsala den 10 juli för att nå fram till Lund den 10 september. Helgen den 11-13 september hålls sedan ett Rikspilgrimsmöte i Lund. Pilgrimsvandringen fortsätter genom Danmark för att i Flensburg ansluta till den norsk-dansk-tyska vandringen mot slutmålet i Paris första veckan i december.

Läs mer om vandringen den 13 september

Gå hela eller delar av vägen

Vandringen är tänkt att ske för deltagare som vill vandra hela vägen men också och kanske framförallt i en form av en stafettvandring där man börjar och slutar på olika platser längs vägen.

Lokala aktiviteter

Pilgrimsvandringen ansluter varje dag till en kyrka/församling, där någon lokal aktivitet till stöd för klimatarbetet kan anordnas, t. ex gudstjänst, föredrag, konsert.

Varje vandringsfri dag (söndag) ordnas ett möte där klimatfrågan och våra möjligheter att påverka belyses och diskuteras. Församlingar och enskilda får då sända med till Paris vad de själva gör för att minska klimatpåverkan och vad de uppmanar klimatmötet att komma fram till.

Läs mer om Ekovandringen - ekumenisk pilgrimsvandring hos Pilgrimscentrum